The Half-winged Angel shows the “present”.

 

The material world almost  binds the spiritual entities to the ground.

However strong is the desire for spiritual “space”, it has to be forced through the stubborn, extreme, individually oriented toughness of the material, through the often assumed identity of the corrosive edge of the many “categories”.

Nevertheless, the statue breaks into the sky, toward the weightlessness, it percolates, shines through into a realm where ideas take on non-terrestrial body with ease.

Ideas, and to some extent, sculptures will survive us.

Something is changing.

The world is opening .

This is the condetion of having wings unable to fly.


A Félszárnyú Angyal megjeleníti a “jelent”.

Az anyagi világ szinte földhöz kényszeríti a szellemi entitásokat.

Bármilyen erős a vágy a szellemi “tér” megnyilvánulására, azt keresztül kell vinni az anyag makacs, szélsőséges, egyéni kritériumokkal bíró szívósságán, a sok “kategória” maró élű sokszor vélt azonosságán.

Mindezek ellenére a szobor tör az ég felé, a súlytalanság felé, átszivárog, áttükröződik egy olyan szférába ahol az ideák könnyebben öltenek nem földi testet.

 

 Az ideák és bizonyos mértékig a szobrok is, túlélnek minket.

 

 Valami változik.

 

 Fájdalmasan nyílik a világ.

 

 

 Ez a van szárnya, de nem tud repülni állapot.