The “Guided Randomness”

I have been preoccupied for a long time by such natural “random” events as crackings on the asphalt under the pressure of time, the different amorphous wear patterns of the paintings of on the the walls of  old buildings, which exude an absurd yet a rhythmic harmony. As the water mixes materials of various textures and colors, or the flow of paint on different surfaces, as it drips and squirts.

Material and time as the mutual interaction of two components / elements.

This never outdated, timeless phenomenon raises more and more artistic, philosophical and spiritual questions.

My Music of the Spheres composition, among others, was made in this spirit.


Az “Irányított Véletlen”

 

Már régóta foglalkoztatnak olyan természetes “véletlen” jelenségek mint az aszfalt repedezései az idő nyomása alatt, a régi épületek falain a festék különböző amorf mintákba kopása, ami valamiért mégis egy abszurd és ritmikus harmóniát sugároz.  Ahogy a víz fel- és összekeveri a különböző állagú, színű anyagokat, vagy a festék folyása különböző felületeken, ahogy cseppen és spriccen.

 

Az anyag és idő, mint két alkotó/elem/ egymás kölcsönös interakciója.

Ez a soha nem elavult, időtlen jelenség, újabb és újabb művészeti, filozófiai és szellemi kérdéseket vet fel.

 

Ebben a szellemben készült többek között a Szférák Zenéje  kompozícióm.