In “The Women” series I was interested in extending my own body, my powers, generally the female dimension,

energy and efficiency, the variety of female archetypes, such as the progenitress, the goddess,  the seducer.

I engrossed myself in the delicate dance of soft curves, the multifacetedness of womanhood ,

the sometimes strange and inscrutable controversial forces, which is behind

the seemingly soft and fragile wild shapes and which manifests itself

in a smashing quality of energy.

 

Xeropé, Diva, The Countess, Song in the Wind, Seducer, Above all, Dance, Progenitrix


 

“A Nők” sorozatomban saját testem, erőim, általánosan a nő kiterjedése, energiája, hatásfoka foglalkoztatott.

A különböző női archetípusok, mint az ősanya, az istennő, a csábító.

Elmerültem a finom lágy ívek táncában, a nőiség sok/k/szerűségében,

olykor a furcsán és kiismerhetetlenül ellentmondásos szélsőséges erőkben,

ami a lágy és törékenynek tűnő formák mögött az energiák vad

és átütő erejű minőségében nyilvánul meg.

 

Xeropé, Díva, A Grófnő, Ének a Szélben, A Nőci, Mindenek felett, Progenitrix